U bent hier: Leden

KSOVA telt 8 nieuwe scheidsrechters

 

De cursus scheidsrechter KBVB lichting oktober/november brengt 8 nieuwe scheidsrechters op | lees meer >>

Deadline 31/10/2015 ten einde

 

Leden die vóór 31 oktober hun lidgeld niet betaald hebben worden geschrapt van onze ledenlijst. | lees meer >>

KSOVA-leden geïnterviewd

 

Enkele KSOVA-leden delen hun ervaringen als scheidsrechter. Bekijk hun interviews. | lees meer >>

Binnen onze scheidsrechtersvereniging heb je verschillende soorten leden en hieronder leggen we u graag kort uit welke deze zijn, welke verantwoordelijkheden ze hebben en hoe men tot deze groep kan toetreden.

  • Bestuursleden (zie hier)

 

Volgens de Belgische wetgeving moet een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) minstens drie leden hebben die behoren tot de Raad van Bestuur van de vereniging. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het functioneren en het bestaan van de vereniging en zijn het officieel aanspreekpunt voor de verschillende instanties zoals de KBVB, de VFV, de Stad Antwerpen, enz. Zij handelen in functie van de belangen van de vereniging zoals vermeld in de Statuten van KSOVA, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

 

Binnen het bestuur worden de verschillende taken verdeeld. Zo hebben wij een voorzitter, secretaris/gerechtigde correspondent, ondervoorzitter, penningmeester, webmaster, sport en feest/event. Naargelang de omvang van het bestuur kunnen functies toegevoegd worden of meerdere functies aan één persoon toegewezen worden.

 

Om een bestuurslid te kunnen worden, dient men - nadat hij zich volgens de procedures kandidaat heeft gesteld - verkozen te worden door de Effectieve leden op de Algemene Vergadering van KSOVA. Deze gaat jaarlijks door op het einde/begin van het seizoen. De kandidaat-bestuurslid moet dan minstens de helft van de stemmen van de aanwezige effectieve leden behalen. Nadat de bestuursleden verkozen/herkozen worden, trekt het bestuur zich terug om de functies aan te duiden. Zo wordt o.m. de nieuwe voorzitter gekozen. De nieuwe secretaris kondigt de nieuwe functies aan.

 

  • Opleiders (zie hier)

 

Tot en met het seizoen 2014-2015 had elke vereniging een aantal opleiders die toegewezen werden vanuit de Provinciale Scheidsrechterscommissie

(het huidige Bureau Arbitrage). Vanaf 2015-2016 is daar een einde aan gemaakt en hebben de opleiders een vrije keuze om zich bij een scheidsrechtersvereniging aan te sluiten. Enkel de verantwoordelijke opleider wordt aan een vriendenkring toegewezen.

 

De verantwoordelijke opleider is het aanspreekpunt voor de scheidsrechters die een bezoek hebben gekregen van een peter of een opleider.

De scheidsrechter heeft dan de mogelijkheid om zijn verslag van zijn prestatie met de verantwoordelijke opleider te bespreken. De verantwoordelijke opleider staat in nauw contact met het Bureau Arbitrage en brengt op de ledenvergadering de opmerkingen van het Bureau Arbitrage naar voor. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gehamerd op de procedure van de afmeldingen van de wedstrijden.

 

  • Effectieve leden (zie hier)

 

De effectieve leden zijn leden die hun gegevens en handtekening hebben geplaatst op de lijst van de effectieve leden. De effectieve leden hebben hierdoor een stemrecht op de Algemene Vergadering, maar zijn mede-aansprakelijk bij gerechtelijke geschillen van de vereniging.

 

Doordat ze een stemrecht hebben op de Algemene Vergadering, kunnen zij kiezen of een kandidaat-bestuurslid al dan niet toegelaten wordt in de Raad van Bestuur en kunnen ze ook stemmen over andere vereniging-gerelateerde zaken zoals het bedrag van de lidmaatschap of de goedkeuring van de Statuten, etc.

 

 

Een toegetreden lid is elke lid die zijn lidmaatschap van het lopende seizoen betaald heeft. Hij/zij mag deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zoals de wekelijkse KSOVA-trainingen, de maandelijkse ledenvergaderingen, de voetbalwedstrijden tegen andere vriendenkringen, enzoverder.

 

De lidmaatschap kan op elk moment van het jaar worden betaald, maar zij die niet betaald hebben vóór 30/11/2015 kunnen geen effectief lid meer worden dat jaar.

 

  • Beginnelingen (zie hier)

 

De scheidsrechters die aan hun eerste seizoen binnen KBVB bezig zijn, noemt men beginnelingen. De beginnelingen bij KSOVA genieten het eerste jaar van het voordeel dat zij geen lidgeld moeten betalen. Zij behoren tot toegetreden leden, maar kunnen het eerste seizoen geen effectief lid worden.

 

De beginnelingen worden het eerste seizoen eerst begeleid door een opleider gedurende drie wedstrijden (1 fluiten en 2 kijken). Daarna wordt hen een peter toegewezen die hem/haar - in principe - drie keer zal begeleiden.

© 2016 | Jiri Bergs | K.S.O.V.A. vzw

Inspired by www.sdworx.be