Bureau Arbitrage

Scheidsrechters uit Antwerpen & omstreken

Dé vriendenkring van't stad!

Het Regionaal Bureau Arbitrage staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters, en eventueel de assistent-scheidsrechters, voor de wedstrijden die vallen onder de jurisdictie van de Provinciale Comités VFV/ACFF, alsook voor deze wedstrijden waarvoor de aanduiding hun wordt toevertrouwd door de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, op basis van hun bekwaamheid en ongeacht de afdeling.


Het Regionaal Bureau Arbitrage is gelast met de volgende administratieve en technische bevoegdheden waarvoor de Voorzitter samen met de Verantwoordelijke Arbitrage VFV/ACFF, commissies ad hoc vormen:


 • op basis van de verslagen van de opleiders, het opstellen van de rangschikking van de scheidsrechters die onder hun toezicht vallen;


 • het beheer van de provinciale arbitrage voor die zaken die niet onder de bevoegdheid vallen van het Bureau Arbitrage ACFF/VFV;


 • administratieve maatregelen te treffen tegen de scheidsrechters die tekort komen aan de rechtstreeks aan hun functie verbonden verplichtingen, in verband met hun gedrag, beschikbaarheid, aanduiding of prestatie.


Lees hierover meer in het Bondsreglement KBVB | Artikel 265


Samenstelling van het Bureau Arbitrage Antwerpen (2016/2017):


 • Jan Govaerts | voorzitter Bureau Arbitrage Antwerpen | Aanduidingen klimmen & dalen | Vertegenwoordiging stakeholders
 • Luc Allaerts | Aanduidingen Jeugd
 • Wilfried Rombouts | Rekrutering (Referee Ambassador, peterschappen) & retentie
 • Sven Cuyt | Aanduidingen Assistent-scheidsrechters
 • Kurt Ghielens | B-scheidsrechters, dames & G-voetbal
 • Ernie Kasprzak | Talent detectie & opvolging coaching


 • Marcel Van Elshocht | Adviseur
 • Julien De Keninck | Adviseur


Provinciaal secretariaat te Wommelgem


In het bondsgebouw Brieleke te Wommelgem werkt ook nog een aantal mensen waarmee de scheidsrechters regelmatig mee in contact komen.

Zij ondersteunen o.a. het Bureau Arbitrage Antwerpen en het Provinciaal Comité Antwerpen.


Voornaamste taken van het secretariaat op vlak van arbitrage:


 • beheer en afhandeling inkomende e-mails (bv. psc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be)
 • behandeling scheidsrechtersverslagen
 • behandeling verlofaanvragen
 • beheer kandidaat-scheidsrechters & beheer examens beginnelingen
 • beheer dossiers scheidsrechters & assistent-scheidsrechters
 • beheer peterschappen scheidsrechters
 • opvolging afwezigheden scheidsrechters
 • oproepingen & verslagen zittingen Bureau Arbitrage Antwerpen


Samenstelling van het Provinciaal Secretariaat Antwerpen (2016/2017):


 • Peter Croes | Regional Manager
 • Petra Bertels
 • Nicole Huibers
 • Lutgard Broes
 • Carine Van Bruyssel | conciërge en deurwachter zittingen

Jan Govaerts

Luc Allaerts

Wilfried Rombouts

Sven Cuyt

Kurt Ghielens

Ernie Kasprzak

Koninklijke Scheidsrechtersovereenkomst van Antwerpen vzw

Jan De Voslei 43 / bus 10, 2020 Antwerpen

Ondernemingsnummer BE 0891.319.043

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

info@ksova.be | www.ksova.be


Aangesloten bij KBVB en Voetbal Vlaanderen onder het stamnummer 1773

© Jiri Bergs 2017

Creator and webmaster