Sociaal Fonds

Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen


Onder het patronaat van

Bureau Arbitrage Antwerpen

Brieleke 18

2160 Wommelgem


Telefoonnnummer:

03/233.44.66


Bankrekeningnummer:

BE37 3200 7553 9428

Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen


Het Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen is een unicum in het arbitrage wereldje.

Het fonds werd opgericht op 26/03/1970 en heeft als doel :


  • Hulp verlenen aan leden in gevallen van dringende nood (bij tegenslagen, rampen en in gevallen van overmacht). Zo werd in het verleden financiële steun verleend aan leden die het slachtoffer werden van een overstroming, van een huisbrand en dergelijke meer. Ook werden renteloze leningen uitgeschreven bij ernstige tegenslagen.
  • Geschenken aan verdienstelijke leden
  • Passende geschenken bij huwelijken en geboorten


GESCHENKEN AAN VERDIENSTELIJKE LEDEN - voorwaarden (zie huishoudelijk reglement)


  • Bondserepenning: 15 ononderbroken dienstjaren of 20 niet opeenvolgende dienstjaren moet de scheidsrechter 12 jaar lid zijn van het Sociaal Fonds. In beide gevallen moeten de scheidsrechters de laatste 5 jaar hun lidgeld betaald hebben.
  • Lid van verdienste: 30 ononderbroken dienstjaren of 35 niet opeenvolgende dienstjaren moet de scheidsrechter 16 jaar lid zijn van het Sociaal Fonds. In beide gevallen moeten de scheidsrechters de laatste 5 jaar hun lidgeld betaald hebben.
  • Breloque (bedanking voor bewezen diensten, einde loopbaan): zelfde voorwaarden als lid van verdienste


Om voor een geschenk met betrekking tot deze in aanmerking te komen moet het lid een

Bondsonderscheiding bekomen van de K.B.V.B. – V.F.V. (publicatie in het verslag van de

Algemene Statutaire Vergadering van de K.B.V.B. (in de maand juni). De voorwaarden voor

deze onderscheiding(en) zijn vastgelegd in artikel 156 van het Bondsreglement.


PASSENDE GESCHENKEN BIJ HUWELIJKEN EN GEBOORTEN - voorwaarden (zie huishoudelijk reglement)


Minimum drie jaar ononderbroken lid zijn op het moment van de gebeurtenis, met uitzondering van de nieuwe scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen indien zij hun lidgeld hebben betaald vanaf hun benoeming.


Deze heugelijke gebeurtenissen moeten wel gemeld worden, hetzij via het secretariaat van de vriendenkring, hetzij persoonlijk aan het Sociaal Fonds (zie adres bovenaan) hetzij rechtstreeks per E-mail aan de secretaris julien.de.keninck@scarlet.be.


De waarde van deze geschenken is bepaald op € 50,00 (oktober 2016).


HOE WORD JE OF BLIJF JE LID VAN HET SOCIAAL FONDS?


  • Door storting van € 10,00 op naam van het 'SOCIAAL FONDS DER SCHEIDSRECHTERS VAN ANTWERPEN - (V.F.V. - K.B.V.B.) - v.z.w. - Brieleke 18 - 2160 Wommelgem' op rekeningnummer BE37 3200 7553 9428 (BBRU BE BB). Bij betaling op de mededeling duidelijk uw eigen naam en adres vermelden + lidgeld jaartal.


  • Het bewijs van storting dient bijgehouden te worden als bewijs van lidmaatschap.


NOG VRAGEN?


Stel ze gerust aan de secretaris Julien De Keninck via mail (julien.de.keninck@scarlet.be) of telefonisch (0478/30.21.89 of 03/888.96.69)