Wedstrijd afmelden

Wedstrijd afmelden

Wedstrijd afmelden wegens ziekte, werk of overmacht?


Op het onderstaande schema kunt u zien naar wie u moet opbellen in geval dat u uw wedstrijd moet afmelden wegens één van de bovenstaande redenen.


Wij veronderstellen dat de scheidsrechters die ressorteren in de nationale reeksen voldoende affiniteit hebben met de werking hiervan.

We lichten daarom voornamelijk de procedure voor de provinciale wedstrijden toe.PROVINCIALE WEDSTRIJDEN


* Indien u tijdens de week uw wedstrijd wil afbellen, belt u naar het provinciaal secretariaat in Antwerpen op het nummer 03/355.27.30.

Regional Manager Peter Croes en zijn team zullen u hierbij begeleiden. Nadat u uw wedstrijd heeft afgemeld, stuurt u zo snel mogelijk een bewijs (attest dat u ziek bent of moet gaan werken) naar referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be. Uw wedstrijd wordt dan onmiddellijk van uw E-kickoff gehaald.


Dat is de procedure die wordt toegepast tot en met vrijdag 16 uur.


* Indien u in het weekend genoodzaakt bent om uw wedstrijd af te melden, belt u tussen 10:30 en 12:00 naar één van de rechtstreekse verantwoordelijken. Gelieve dit zo snel mogelijk te doen. Neem bij twijfel geen risico.

Indien u last hebt van iets of u zich niet goed voelt om 10u30, zal dit hoogstwaarschijnlijk een uur later ook het geval zijn.


SCHEIDSRECHTERS die aangeduid zijn voor de kampioenschapswedstrijden en bekerwedstrijden van de eerste ploegen (1e tot en met 4e provinciale):  Dhr. Jan Govaerts (0497/59.72.87)


ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS die aangeduid zijn voor de kampioenschapswedstrijden (1e en 2e provinciale) en bekerwedstrijden van de eerste ploegen:  Dhr. Sven Cuyt (0478/99.89.04)


Scheidsrechters die aangeduid zijn voor de wedstrijden van Elite jeugd U19, U17 en U16:

Dhr. Luc Allaerts (0478/91.92.94)


Scheidsrechters die aangeduid zijn voor alle andere wedstrijden (jeugd, dames of reserven):

Geen weekenddienst (zie hieronder)


BELANGRIJK


Het feit dat er geen weekenddienst is, betekent niet dat u geen verdere stappen moet ondernemen.

U bent nog steeds verplicht het provinciaal secretariaat op de hoogte te brengen van uw afwezigheid, anders verschijnt u binnenkort in het Sportleven als ongewettigd afwezig.


U stuurt daarom zo snel mogelijk een e-mail naar referee.antwerpen@voetbalvlaanderen.be en meldt dat u afwezig was op uw wedstrijd met de vermelding van uw reden. U stuurt ook uw bewijs of attest in de bijlage. De medewerkers van het provinciaal secretariaat zullen uw e-mail dan in de loop van de week behandelen, maar u heft uw afwezigheid dan gerechtvaardigd en men zal hier verder dus geen gevolg aan geven.