Bestuursorgaan & lidgeld 2021/2022

Bestuursorgaan & lidgeld 2021/2022


Op de vergadering van het bestuursorgaan K.S.O.V.A. vzw van dinsdag 6 juli 2021 werden de functies verdeeld. Het bestuursorgaan kiest voor continuïteit, maar ook ondersteuning voor zijn jonge bestuurders. Geen grote veranderingen dus, maar wel duidelijkere rapporteringslijnen en persoonlijkere begeleiding. Ook aan de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wijzigt er niets, maar ...


Het bestuursorgaan van K.S.O.V.A. vzw houdt elke maand een vergadering met zijn bestuurders. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende agendapunten besproken: het secretariaat (in- en uitgaande briefwisseling), de financiën (kosten en opbrengsten), de sponsoring, de website, de evenementen en sport. Ook bespreken we het nieuws vanuit Referees United en Liga Amateurvoetbal Antwerpen waar onze bestuurders deel van uitmaken. Op de eerste vergadering van het bestuursorgaan komen er nog twee items bij, namelijk de samenstelling van het bestuursorgaan (cfr. de statuten) en het bepalen van de lidmaatschapsbijdrage voor het nieuwe seizoen (naar gewoonte).


Samenstelling bestuursorgaan 2021/2022


Het afgelopen seizoen was ongetwijfeld een ongewoon seizoen. De meeste bestuurders hebben hun functie niet ten volle kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het departement Sport en Feest/Event. In plaats van fysiek iets te organiseren, handen uit de mouwen te steken, logistiek te verzorgen, etc. moest men volledig overschakelen naar digitaal. Digitaal met het bestuursorgaan vergaderen, digitaal met de leden vergaderen, digitaal workouts doen, digitaal quizzen, etc. Voor de vaste posten zoals de secretaris en de penningmeester veranderde er bitter weinig qua manier van werken, enkel de hoeveelheid e-mails en financiële transacties.


Als bestuursorgaan hebben we beslist om de taken die iedereen had ook in het seizoen 2021/2022 min of meer voort te zetten. Qua inhoud zal er voor de meesten dus niets veranderen. De enige merkwaardige wissel is de functie van 2e Ondervoorzitter. Deze zal voortaan door Tim Janssens ingevuld worden en Eren Sal zal opnieuw de operationele rol van Feest/Event opnemen. We zijn eveneens overeengekomen om de rapporteringslijnen een beetje aan te passen. Daar waar er voorheen alles rechtstreeks naar de voorzitter kwam, hebben we er nu voor gekozen om de twee ondervoorzitters aan de voorzitter te laten rapporteren en de rest van het bestuursorgaan aan de twee ondervoorzitters die voortaan eindverantwoordelijke zullen zijn voor Media / PR & Sport (Christophe Lenaers) en Secretariaat & Feest/Event (Tim Janssens). De twee ondervoorzitters zullen hierbij ook een belangrijke coachende rol opnemen om de jonge bestuurders die de afgelopen seizoenen in ons midden zijn getreden beter te begeleiden. Een rol binnen het bestuursorgaan van een vereniging is immers ook een perfecte leerschool voor een latere job in de bedrijfswereld, waar de 'drie musketiers' Jiri Bergs, Christophe Lenaers en Tim Janssens actief in zijn. Als bestuurder kom je o.a. in aanraking met Event Management, boekhouding, (Social Media) Marketing, professionele communicatie, etc. Heel wat domeinen om op een 18-jarige leeftijd zelfstandig te kunnen dus.


Het bestuursorgaan voor 2021/2022 zal er concreet als volgt uitzien:

Lidmaatschapsbijdrage 2021/2022


Voor het seizoen 2021/2022 heeft het bestuursorgaan de lidmaatschapsbijdrage opnieuw vastgesteld op € 30,00. Gezien de goede financiële resultaten afgelopen jaren, alsook de besparing op enkele afgelaste of naar digitaal omgevormde evenementen (bv. KSOVA Nieuwjaarsreceptie, KSOVA Kulinair, etc.), zal het bestuursorgaan een budget vrij maken om voor elk lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage ten laatste op 2 september 2021 (datum van de 1ste gewestelijke cursus & ledenvergadering) betaalt een handdoek met logo van KSOVA te voorzien.


Als vereniging streven we ernaar dat onze leden fier zijn om deel uit te maken van onze vereniging, dé kring van 't stad en dat ze tegelijkertijd ambassadeurs zijn voor de reeds actieve maar ook de nieuwe collega's.

Ten slotte werd doordacht gekozen om handdoeken te voorzien om hiermee tegemoet te komen aan alle leden van onze vereniging (actieve scheidsrechters, ex-scheidsrechters, opleiders en andere sympathisanten). Een handdoek is immers een item dat iedereen gebruikt, van jong tot oud, na de wedstrijd, thuis, op vakantie, etc.

We hopen bijgevolg uw lidmaatschapsbijdrage van € 30,00 ten laatste op 02/09/2021 op onze bankrekening BE07 0011 7975 9466 te ontvangen zodat we u blij mogen maken met een handdoek die men zal kunnen afhalen op één van onze activiteiten in het begin van het nieuwe seizoen.

Het bestuursorgaan is de laatste details omtrent het ontwerp van de handdoeken aan het finaliseren en zal het dan naar zijn leden communcieren.