KSOVA Algemene Vergadering & Gala van de Gouden Fluit 2020

donderdag 3 september 2020
om 19u00


De Brug vzw

Waesdonckstraat 1

2640 Mortsel

KSOVA Algemene Vergadering & Gala van de Gouden Fluit 2020


Gezien de Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt een beperkt publiek toe te laten op onze
Algemene Vergadering & Gala van de Gouden Fluit van donderdag 3 september 2020 om 19u00.


Zoals steeds is de activiteit uitsluitend voor KSOVA-leden, m.a.v. zij die het lidgeld 2019/2020 betaald hebben, alsook de ere-voorzitters en ere-leden die vrijgesteld zijn van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Iedereen die wenst te komen moet zich op voorhand registreren via dit inschrijvingsformulier.
De bestuurders, de kandidaat-bestuurders, de effectieve leden, de ere-voorzitters, de ere-leden en de verantwoordelijke opleider krijgen voorrang bij de inschrijving. Daarna kunnen ook de aangesloten leden zich inschrijven om aanwezig te zijn, met een maximum van 30 personen in totaal (inclusief de hierboven vermelde personen). Hierbij wordt het principe first come, first served gehanteerd. De ingeschreven leden die toegelaten worden op de vergadering ontvangen een bevestigingsmail waarmee ze toegang hebben toe deze activiteit.

Wie fysiek niet aanwezig kan/wil zijn, zal de meeting ook kunnen volgen via Zoom.
De link naar de meeting room wordt u bezorgd in de week van het evenement.


Voor de vergadering worden strikte veiligheidsvoorschriften gehanteerd:


 • verplicht mondmasker te allen tijde, behalve zittend aan de tafel
 • handen ontsmetten aan de ingang en aan de stembus na het deponeren van stembrief
 • social distancing wordt gehanteerd: de aanwezigen worden over de ruimte verdeeld met voldoende afstand
 • de inschrijvingsmodule zorgt voor het bewaken van het maximumaantal toegelaten personen
 • drank wordt vanaf de tafel besteld en aan tafel geserveerd
 • aanwezigheidsregister wordt bijgehouden in kader van contact tracing


Indien een ingeschreven lid alsnog niet aanwezig kan zijn, dient dit zo snel mogelijk gemeld worden via info@ksova.be
om een ander lid de mogelijkheid te geven om aanwezig te zijn.Agenda van de Algemene Vergadering


 1. Opening door de voorzitter
 2. Verontschuldigingen
 3. Interpellaties
 4. Overzicht seizoen 2019/2020
 5. Woordje Robert Devos, verantwoordelijke opleider
 6. Boekjaar 2019 en Begroting 2020
 7. Benoeming ere-voorzitters en ere-leden
 8. Verkiezingen Bestuursorgaan K.S.O.V.A. vzw
 9. Voorstelling nieuw Bestuursorgaan K.S.O.V.A. vzw
 10. Goedkeuring KSOVA Statuten van 3 september 2020


Voor de Algemene Vergadering mogen enkel effectieve leden stemmen.


Agenda van het Gala van de Gouden Fluit


 1. Helpende handen
 2. Peters K.S.O.V.A.
 3. Uittredende bestuurders
 4. Winnaar Fox Cup 2019/2020
 5. Lid van verdienste 2019/2020
 6. Belofte van het Jaar 2019/2020
 7. Assistent-scheidsrechter van het Jaar 2019/2020
 8. Scheidsrechter Futsal van het Jaar 2019/2020
 9. Gouden Fluit 2020


Voor het Gala van de Gouden Fluit mogen alle aanwezige leden KSOVA 2019/2020 stemmen, alsook
de aanwezigen in de Zoom-meeting.


U kan ook helpen door de laureaten voor het Gala van de Gouden Fluit 2020 door te geven via
de volgende link: https://forms.gle/BQG7NU2GP56R3wTy5. Wie verdient volgens jou de prijs van Lid van verdienste? Wie is volgens jou de Gouden Fluit 2020? Wie heeft uitzonderlijke prestaties als REF in het voormiddagkader (Belofte van het Jaar) geleverd? Geef ons jouw suggesties!


Praktische informatie voor de aanwezige leden