Verslag KSOVA Algemene Vergadering 2021

Verslag KSOVA Algemene Vergadering 2021


De Algemene Vergadering heeft het boekjaar 2020 en begroting 2021 goedgekeurd.
Ze heeft eveneens Eren Sal opnieuw verkozen in het bestuursorgaan.


Opening


Op vrijdag 4 juni 2021 hield K.S.O.V.A. vzw haar jaarlijkse algemene vergadering bestaande uit de effectieve leden van de vereniging. Gezien de voorzitter en de ondervoorzitters de aftrap aan de vergadering niet konden geven, heeft de secretaris Tim Janssens de vergadering geopend en iedereen verwelkomd.


Overzicht seizoen


Na het overlopen van de verontschuldigingen, de aanwezige effectieve leden en de gegeven volmachten, werd er overgegaan naar het overzicht van het seizoen 2020/2021 (zie Jaarverslag 2021). Onze 1e Ondervoorzitter Christophe Lenaers, inmiddels toegekomen, nam de aanwezigen door de verschillende activiteiten die de vereniging heeft georganiseerd het afgelopen seizoen. Enkele fysieke activiteiten hebben plaatsgevonden tussen de 1e en de 2e lockdown, maar het grotendeel werd digitaal georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan de twee edities van KSOVA FIFA-tornooi, drie edities van KSOVA Quiz, de twee ledenvergaderingen met gastsprekers Bram Van Driessche en Stephanie Forde, enzoverder.


Woordje Robert Devos, verantwoordelijke opleider


Vervolgens gaf onze voorzitter Jiri Bergs, ook inmiddels toegekomen, het woord aan onze verantwoordelijke opleider van het gewest Antwerpen Robert Devos. Die bedankte alle scheidsrechters, en in het bijzonder de aanwezige leden, voor hun deelname aan de activiteiten georganiseerd door de vriendenkring en gaf uiteraard ook een dankwoord aan het bestuur om in deze tijden activiteiten te organiseren, soms bijgewoond door grotere aantallen, soms in beperkte aantallen.


Daarnaast meldde hij een nieuws uit het Bureau Arbitrage Antwerpen (BAA). Wilfried Rombouts heeft besloten om te stoppen binnen het BAA, maar wel als opleider actief te blijven. KSOVA-lid Tom Dens zal zijn plaats binnen het BAA overnemen. Als vereniging willen we Wilfried Rombouts bedanken voor al het goede en harde werk binnen BAA met betrekking tot rekrutering en retentie van scheidsrechters. Als vereniging met gewoonlijk de meeste beginnelingen weten we al te best hoeveel tijd hierin kruipt op vlak van peterschappen. Ook willen we bij deze Tom Dens succes wensen met deze nieuwe uitdaging!


Robert Devos gaf ook mee dat RefAssist zijn intrede zal maken als vervanger van E-kickoff. Waar het allemaal begon met kaartjes, speciale telefoons, papieren versie van Sportleven, digitale versie van Sportleven om tot de huidige E-kickoff te komen als middel om aanduidingen bekend te maken aan de scheidsrechters, zal dit platform nu plaats maken voor RefAssist die alles zou omvatten (aanduidingen, verslagen, peterschappen, documenten, cursussen, etc.). RefAssist zal half juli proef draaien. De vriendenkringen worden hierin ook betrokken. Elke vriendenkring zal 2 personen laten opleiden om mee vragen van de leden te beantwoorden. Voor KSOVA werden Vincent Pougnaud en Christophe Lenaers hiervoor geselecteerd door het bestuursorgaan.


Gezien de lange competitiestop benadrukte Robert Devos de fysieke voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het Bureau Arbitrage heeft trainingsschema’s klaargemaakt om iedereen tijdig fysiek klaar te maken voor de fysieke testen. Be prepared dus! Meer informatie over de try-outs volgt nog.


Ook zou iedereen zijn reglementenboekje nog eens naar boven moeten halen en opfrissen. Vooral het schema met spelhervattingen is belangrijk alsook de eventuele overtredingen en spelhervattingen bij een strafschop. Dit zijn belangrijke zaken want een verkeerde spelherneming kan – bij een klacht door de benadeelde ploeg – resulteren in het herspelen van de wedstrijd door de zogenaamde scheidsrechterlijke dwaling. Ook willen we een oproep doen naar al onze leden om te blijven meedoen aan de KSOVA Fox Cup, de reglementenquiz van KSOVA. Op die manier blijft iedereen bezig met de situaties die zich kunnen voordoen en kan men een beker winnen die uitgereikt wordt op het einde van het seizoen.


Ten slotte wilde Robert Devos een oproep doen naar alle collega’s die iemand zouden kennen die mogelijks twijfelt om als scheidsrechter te stoppen, om deze toch warm te maken voor onze hobby en deze aan boord te houden. Tijdens de Covid-19 pandemie hebben velen van andere hobby’s kunnen proeven (fietsen, lopen, tennis, padel, etc.), dus zouden er refs kunnen afhaken. Indien je zo iemand kent, probeer hem/haar over te halen om toch ref te blijven.


Financïen


Na het woordje van onze verantwoordelijke opleider nam onze voorzitter Jiri Bergs, tevens ook penningmeester van de vereniging, het woord voor de financiële resultaten van het boekjaar 2020 en voor de begroting voor het boekjaar 2021. Het boekjaar 2020 was heel succesvol, eigenlijk geluk bij ongeluk. De Covid-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat er heel wat fysiek niet heeft kunnen plaatsvinden waardoor er bespaard werd op verschillende uitgaven die de vereniging normaal heeft voor het organiseren van activiteiten en de dagelijkse werking van de kring. Denk bijvoorbeeld aan de huur van het voetbalveld voor de wekelijkse trainingen, de huur van de zaal voor de ledenvergaderingen, prijzen voor het Gala van de Gouden Fluit, de gratis nieuwjaarsreceptie, enzoverder. Dat bewijst nogmaals dat in een gewoon seizoen er heel wat centen door de vereniging worden gestoken in de leden, al dan niet door middel van gedeeltelijk of geheel financieren van activiteiten bijvoorbeeld.


Daarnaast zien we ook een positieve trend op een aantal andere zaken zoals het blijvend stijgend aantal leden die hun lidgeld betalen, met focus op rekrutering en retentie van nieuwe scheidsrechters en deze te betrekken bij de vereniging, het binnenhalen van nieuwe en behouden van huidige sponsors die in ons blijven geloven en die ook de vooruitgang van onze kring zien, het succesvol indien van werkings- en sportsubsidiedossiers en last but not least de succesvolle investering in de KSOVA Webshop waar ook veel niet-leden, zowel binnen als buiten de provincie Antwerpen, hun weg naartoe hebben gevonden.


De voorzitter Jiri Bergs benadrukte hierbij als eerste oorzaak van deze goede financiën de inzet van het bestuursorgaan. De goede cijfers op vlak van “Winkel” zouden niet gerealiseerd zijn door de inzet van Vincent Eeman die de ownership heeft genomen van de KSOVA Winkel en de KSOVA Webshop, de bestellingen steeds op de voet volgt en de pakketjes (indien verzending) binnen 48u of soms zelfs binnen 24u verstuurt. Voor de subsidies dient dan de inzet van Jiri Bergs zelf (vorig jaar) en Christophe Lenaers (dit jaar) benadrukt worden. Het subsidiedossier opstellen, met oplijsting van alle activiteiten, het aantal deelnemers, etc. vergt heel wat tijd. Deze administratieve inspanningen lonen wel op het einde van de rit.
Het extra gespaarde bedrag gaat trouwens terug gaan naar de leden, gaf voorzitter Jiri Bergs ook nog mee. De bedoeling is, van zodra de maatregelen opnieuw versoepeld zijn en men fysiek opnieuw mag bijeenkomen, om initiatieven te organiseren om de winst daarvoor te gebruiken. Zo kan men zich verwachten aan een uitgebreidere nieuwjaarsreceptie of een goedkopere KSOVA Kulinair bijvoorbeeld. Ook denk het bestuursorgaan aan bijvoorbeeld een gadget aan leden die volgend seizoen lidgeld betalen (met uitzondering van ere-voorzitter en ere-leden die hiervan vrijgesteld zijn).


Verkiezingen bestuursorgaan


Het mandaat van de 2e Ondervoorzitter Eren Sal, initieel verkozen op 1 juni 2018, liep hierbij af. Eren heeft zich opnieuw kandidaat gesteld om in het bestuursorgaan te blijven. Zijn kandidatuur moest bijgevolg door de gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden gesteund worden. Dat is ook gelukt nadat hij door 14 van de 16 stemmen opnieuw verkozen werd.


Het bestuursorgaan voor het seizoen 2021/2022 zal bijgevolg bestaan uit: Ben Saddik Ilias, Bergs Jiri, Buysse Jarne, Eeman Vincent, Janssens Tim, Lenaers Christophe, Marranita Livreiro Cedric, Pougnaud Vincent en Sal Eren.


Conform de KSOVA Statuten (Artikel 7 - §4), zal het bestuursorgaan op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan na de Algemene Vergadering onder zijn bestuurders een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter, een 2de ondervoorzitter (vanaf 5 bestuurders), een secretaris en een penningmeester benoemen. De nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan zal dan ook bekendgemaakt worden!


Prijsuitreiking


Gezien het beperkte aantal wedstrijden tijdens het afgelopen seizoen was er dit jaar ook geen Gala van de Gouden Fluit. Tijdens dit gala zetten we een aantal prestaties in de spotlights zoals De Gouden Fluit, ofwel scheidsrechter van het jaar, futsalscheidsrechter van het jaar, assistent-scheidsrechter van het jaar, belofte van het jaar, speler van het jaar, lid van verdienste, etc.


We konden bijgevolg slechts één prijs uitreiking en dat was de prijs voor Winnaar Fox Cup. Het hele seizoen lang hebben we onze reglementenquiz verder gezet om de kennis van de spelregels op peil te houden. Er was duidelijk een mindere participatie aan de quiz gezien de competitiestop, maar tussen de personen die nog hebben meegedaan was het toch spannend. Zowel Yvo Driesen, Tim Janssens, Jean Petit en Chris Brouwers deden mee voor de beker voor de reglementenkenner van het jaar. Uiteindelijk wist Yvo Driesen het hele seizoen lang de meeste punten te verzamelen en kan hij zich kronen tot de winnaar Fox Cup van het afgelopen seizoen. Hiermee komt zijn naam eveneens in de Hall of Fame. Yvo heeft al een schitterend parcours als scheidsrechter achter de rug en is nog altijd één van de ervaren ‘ratten’ in de provincie. Gezien zijn ervaring wordt hij door onze vereniging ook regelmatig gevraagd om wedstrijden tegen andere scheidsrechtsverenigingen in goede banen te leiden, wat hij altijd tot een vlekkeloos einde weet te brengen. Nu bewijst hij niet alleen de ervaring, maar ook de reglementenkennis te hebben. Nogmaals proficiat Yvo!


Toekomst KSOVA Fox Cup


De voorzitter Jiri Bergs gaf ook alvast mee dat de Fox Cup volgend seizoen lichtjes gaat wijzigen. Als vriendenkring organiseren we de reglementenquiz in eerste instantie om leden met de reglementen bezig te houden en hun kennis op peil te houden. De prijs voor de winnaar is een mooi extraatje en een extra stimulans. Om nog te verbeteren in de reglementenkennis zal men vanaf volgend seizoen onmiddellijk zijn punten krijgen na het invullen van de quiz en ook feedback met de juiste en foute antwoorden. Op die manier kan men direct weten waar hij/zij fouten heeft gemaakt en eventueel in de spelregels of de aanvullingen nakijken wat er in vermeld staat.


Gezien het stijgend aantal scheidsrechters futsal binnen de vereniging speelt het bestuursorgaan ook met het idee om de Futsal Fox Cup te introduceren. Zo zouden zij ook hun kennis up-to-date kunnen houden d.m.v. onze reglementenquiz.


Nieuwsuurtje


De 1ste ondervoorzitter Christophe Lenaers bracht nog een nieuwsuurtje om de vergadering te sluiten.

Hierin vertelde en presenteerde hij op een grappige en luchtige manier enkele arbitragenieuwtjes gekoppeld aan de algemene actualiteit.


Na het nieuwsuurtje eindigde het officiële gedeelte van de Algemene Vergadering omstreeks 21u30.


3de helft


Na het officiële gedeelte konden de leden opnieuw blijven hangen om met de anderen aanwezigen nog wat na te praten, met een eigen hapje en een drankje. Volgens onze bronnen zouden de laatste aanwezigen de 3de helft rond 23u15 hebben afgesloten, een teken dat het plezant was dus!Het bestuursorgaan van K.S.O.V.A. vzw wil iedereen van harte bedanken voor de blijvende steun en in het bijzonder de aanwezigen die opnieuw hun weg (en tijd) hebben gevonden voor onze activiteit.