Week van de Official 2020

Week van de Official 2020


Sinds een paar jaar hebben wij een fijne samenwerking met LAVA gewest Antwerpen en ook nauw contact met de voetbalploegen actief in de amateurreeksen in het gewest Antwerpen. Hiermee tracht KSOVA de kloof tussen de clubs en de arbitrage te verkleinen. Als KSOVA proberen we dan ook regelmatig aanwezig te zijn op de vergaderingen van LAVA gewest Antwerpen, delen we nieuws vanuit de vereniging en de arbitrage en luisteren we graag naar de vragen en/of opmerkingen van de clubs.

Met de komst van de Week van de Official van 3 tot 11 oktober 2020 vroegen we aan de clubs uit ons gewenst om de scheidsrechters niet te vergeten en hen te bedanken voor hun inzet op onze voetbalvelden. De manier waarop en aan wie mochten ze zelf kiezen.

We delen graag enkele inzendingen met jullie.
Bedankt aan alle clubs die hebben deelgenomen!