Oproeping

Oproeping

Contacteer ons

of contacteer ons telefonisch op 0471/46.02.74

Wat is een oproeping?


U heeft een scheidsrechtersverslag opgemaakt voor feiten voorgevallen tijdens uw wedstrijd.

Het Provinciaal Comité (P.C.) die de strafbepaling vordert wenst meer informatie te verkrijgen over deze feiten.


Dit gebeurt bij uitzonderlijke en zware strafbepalingen of bij verzet tegen minnelijke schikking.


Verzet tegen minnelijke schikking is de meest voorkomende reden van een oproeping.

Het P.C. heeft een straf voorgesteld aan de speler/trainer/club, maar deze gaat daarmee niet akkoord.

Daarom bent u (en uw assistent-scheidsrechters) opgeroepen.


Wat kan ik verwachten?


Bij aankomst in het gebouw meldt u zich aan het onthaal met uw scheidsrechterskaart. Vergeet deze niet,

anders mag u niet deelnemen aan de zitting en wordt uw verplaatsingsvergoeding niet terugbetaald.

Let op: uw scheidsrechterskaart moet uw foto bevatten en door u ondertekend zijn.


Daarna mag u plaatsnemen in de ruimte bestemd voor (enkel) scheidsrechters. De onthaalmedewerker komt u halen wanneer het aan u is. Vervolgens begeleidt de onthaalmedewerker u tot in de zittingzaal, stelt u bij de comitéleden voor (scheidsrechter Dhr./Mevr. ...) en wijst u uw plaats.


Het scheidsrechtersverslag dat u opgemaakt heeft zal op het begin van de zitting voorgelezen worden voor de tegenpartij, al dan niet vergezeld door een raadsheer (een advocaat). Er wordt u gevraagd of u iets wil toevoegen aan uw verslag. Mogelijks worden er bijkomende vragen gesteld door de comitéleden. Gebruikelijk gebeurt dit nadat de tegenpartij haar verdediging heeft uitgebracht of waarom ze niet akkoord gaat met de voorgestelde straf.


Geef geen gevolg aan de uiteenzetting van de tegenpartij = laat de tegenpartij uitpraten, ook is hetgeen wordt verteld niet (volledig) waar.  We raden u ook aan om de tegenpartij niet aan te kijken. Kijk naar de comitéleden vóór u en richt uw antwoorden tot hen. Spreek dus ook in 3de persoon over de tegenpartij en steeds in de beleefde vorm (meneer X of De Heer X).


Aan de leden van het comité wordt door de voorzitter gevraagd of zij nog vragen hebben. Indien dit niet het geval is, wordt u het volgende gezegd: "Meneer/mevrouw Y, u mag beschikken." U verlaat onmiddellijk het gebouw en de omgeving. De tegenpartij wacht ondertussen op de uitspraak van de straf.


Hoe bereid ik me voor?


- Lees uw scheidsrechtersverslag nog eens na. Print het eventueel af.

- Indien ook uw assistent-scheidsrechter(s) wordt/worden opgeroepen, neem met hen contact op.

- Kleed u verzorgd aan. U vertegenwoordigt de KBVB als scheidsrechter.

- Vermijd contact met de betrokkenen.

- Blijf steeds beheersd en beleefd.

- Geef enkel de feiten weer.

- Indien u toch meningen vertelt, benadruk het persoonlijke karakter hiervan.

  (Ik interpreteerde dit als..., Naar mijn mening..., Vanuit mijn standpunt..., ...)