Webshop

KSOVA Webshop

K.S.O.V.A. vzw is een vereniging zonder winstoogmerk.
De opbrengst van de verkopen in de KSOVA Webshop wordt besteed aan het doel waarvoor de vereniging is opgericht.