Over KSOVA

Over K.S.O.V.A.

K.S.O.V.A. vzw


Stamnummer KBVB/VFV:

1773


Ondernemingsnummer:

0891.319.043


Bankrekeningnummer:

BE07 0011 7975 9466

Maatschappelijke zetel


Grotesteenweg 633
2600 Antwerpen (Berchem)

KSOVA | Scheidsrechters uit Antwerpen & omstreken

Koninklijke Scheidsrechtersovereenkomst van Antwerpen (KSOVA)


K.S.O.V.A. is de afkorting voor Koninklijke Scheidsrechtersovereenkomst van Antwerpen. Zij vloeit voort uit de "Association des Arbitres Anversois" die gesticht werd in februari 1911. Op 13 mei 1931 kreeg zij de Nederlandstalige benaming 'Scheidsrechtersovereenkomst van Antwerpen' en sinds februari 1952 mag zij de titel 'Koninklijke Maatschappij' in haar vaandel dragen. In 2011 heeft ze haar honderdjarig bestaan gevierd. Hiermee is ze de oudste scheidsrechtersvereniging in België & Europa.


Onze kleuren zijn rood en wit.

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).


Onze scheidsrechtersvereniging K.S.O.V.A. heeft in de eerste plaats als doel de collegiale vriendschapsbanden tussel voetbalscheidsrechters in het algemeen, en tussen die van het gewest Antwerpen in het bijzonder, nauwer aan te halen.


Daartoe organiseren wij een brede waaier van activiteiten, zoals ledenvergaderingen, voordrachtavonden, wekelijkse trainingen, voetbalwedstrijden tussen de verschillende scheidsrechtersverenigingen, etentjes, bowlavond, bijwonen van wedstrijden Jupiler Pro League en nog heel wat meer.


Vanzelfsprekend houden wij ons ook bezig met de rekrutering en de opvang van nieuwe scheidsrechters. Voor hun sportieve opleiding werd trouwens het zogenaamde 'peterschap' in het leven geroepen. Deze werking bestaat uit een eerste begeleiding bij de beginnende kandidaten door ervaren scheidsrechters uit onze vriendenkring. Tijdens het seizoen worden ook praktische cursussen georganiseerd.


Heel onze werking staat onder toeziend oog van de K.B.V.B. en Voetbal Vlaanderen, met name van het Bureau Arbitrage Antwerpen.Logo K.S.O.V.A.


Wat vind je terug in ons logo?


Kroon:

verwijst naar het predicaat 'Koninklijk' toegekend door het Paleis aan verenigingen die minstens 50 jaar bestaan.


Fluitje en kaarten:

onze belangrijkste instrumenten als scheidsrechter


Burcht met handjes:

verwijst naar het wapenschild van Stad Antwerpen, omdat we scheidsrechters uit deze regio verzamelen


Voetbal:

wij verzamelen voetbal- en futsalscheidsrechters


Rode en witte strepen:

de kleuren van onze vereniging