Scheidsrechtersverslag

Scheidsrechtersverslag

Scheidsrechtersverslag opstellen


Tijdens uw wedstrijd zijn feiten gebeurd waarvoor u een scheidsrechtersverslag moet opstellen. Een goed scheidsrechtersverslag opstellen in het begin van uw scheidsrechterscarrière is niet gemakkelijk, daarom helpen we u hier graag verder.


Tijdens de wedstrijd


Om een goed gedetailleerd en duidelijk scheidrechtersverslag te schrijven, is het belangrijk dat u al enkele zaken tijdens de wedstrijd noteert. Nadat u een speler uitgesloten heeft of een trainer uit de neutrale zone heeft verwijderd, heeft u wat tijd om wat notities te nemen.


Op dat ogenblik is er veel spanning en meestal ook een heel gebeuren, soms supporters of trainers die hun uitgenoegen uiten, maar het is cruciaal om even alles op te schrijven. Hiermee geeft u ook de spelers de tijd om af te koelen.


Noteer alvast de minuut van de feiten, de overtreder (nummer X of T2) en de plaats van de feiten. 

Bij opmerkingen of uitlatingen, noteer ook letterlijk wat de persoon gezegd heeft.

U kunt ook bv. heel snel een rechthoek op uw kaartje tekenen met een kruisje waar bv. de overtreding is gebeurd.


Na de wedstrijd


Als u tijdens de wedstrijd bijgestaan werd door de assistent-scheidsrechters, kunt u na de wedstrijd de feiten met uw collega's of met de betrokken collega('s) bespreken. U overloopt dan met hen de details. U kunt ook vragen wat zij gezien of gehoord hebben. In geval van uitzonderlijke feiten, kunt u ook ineens het GSM-nummer van uw collega('s) vragen om eventueel later - bij het opstellen van het scheidsrechtersverslag - nog de nodige details te bespreken, indien hun gegevens niet zichtbaar zouden zijn op RefAssist.


Als u thuis komt van de wedstrijd, schrijf al heel wat sleutelwoorden op uw kladblad.

Schrijf alvast geen zinnen, begin niet aan het uiteindelijke verslag. Mogelijks bent u nog te emotioneel betrokken of getroffen door de feiten en zou u uw scheidrechtersverslag anders kunnen opstellen dan anders.

Laat het opstellen van het scheidsrechtersverslag voor de volgende dag.


Definitieve versie


Schrijf het verslag zo formeel en neutraal mogelijk. Beschrijf enkel de feiten die u gezien of gehoord heeft.

Schrijf geen meningen. Gebruik voor uw scheidsrechtersverslag steeds de volgende vragen:


WIE?   Bv.: Dhr. Jan Janssens (01-01-1950)


Gebruik steeds Dhr. of Mvr. vóór de namen van de betrokken personen. Dit toont respect aan de betrokkene.

Noteer ook de geboortedatum van de betrokkenen bij hun eerste naamsvermelding. Verder in de tekst hoeft u dit niet meer te doen.


WAAR?   Bv.: Dicht bij het snijpunt van de middellijn en de zijlijn, net vóór de beide dug-outs.


Probeer dit zo concreet mogelijk te houden. U kunt geen tekeningen maken, voor de leden van het Provinciaal Comité moet het duidelijk zijn waar de feiten gebeurd zijn. Nadat u iets opgeschreven heeft, bekijk het kritisch en denk of u de plaats van de overtreding - aan de hand van deze tekst - zou kunnen weten.


WANNEER?   Bv.: In de 82e minuut van de wedstrijd, bij de stand 1-1.


Geef altijd de minuut van de wedstrijd, maar ook de stand van de wedstrijd op dat ogenblik. De minuut en de stand van de wedstrijd kan een invloed hebben op de sanctie van de speler.


Een speler die in de 82e minuut van de wedstrijd bij de stand 0-5 een rode kaart krijgt wegens het ontnemen van een scoringskans zal - in theorie - minder gesanctioneerd worden dan een speler die hetzelfde heeft gedaan bij de stand 1-1, omdat hij hiermee mogelijks de ploeg heeft geholpen om een punt te winnen.


Soms kunt u hier ook toevoegen of de bal op dat ogenblik in het spel was of niet.

Bv. wanneer de keeper de tegenstrever slaat in het strafschopgebied en de bal aan de andere kant van het veld in het spel was, heeft dit invloed op de herneming (strafschop).


HOE?   Bv.: Met twee gestrekte benen, t.h.v. de knieën van de tegenstrever.


Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat u onthoudt van de feiten. Is de fout met één of twee voeten gebeurd? Gestrekte benen of niet? Een slag met de handpalm of met de elleboog? Gesloten of open handpalm?

Waar werd de tegenstrever geraakt?


Daarnaast vermeldt u ook de medische toestand van het slachtoffer.

Bv. het slachtoffer van de trap had medische verzorging nodig, maar kon nadien verder deelnemen aan het spel